Privacy Policy

1. Data controller

The data controller with regard to this Policy:

 1. Data controller: Rádli&Rádli 2020 Ltd.
  b) Registered office: 13 Véndeki utca H-8300 Tapolca, Hungary
  c) Mailing address: 13 Véndeki utca H-8300 Tapolca, Hungary
  d) Electronic (email) address: info@bacchushotel.hu
  e) Court of registry: Veszprém County Court of Registry
  f)  Tax ID.: 28805155-2-19

The purpose of the data protection information is to define the scope of personal data processed and the method of data processing by the Data Controller, and to make sure that the constitutional principles of data protection and data security requirements are enforced, and to prevent unauthorized access, alteration and unauthorized disclosure or use of data, in order to ensure that the privacy of the natural persons are respected by the user.

For the purpose set out in section (2), the data controller shall handle and process the personal data of the user confidentially, in accordance with the applicable legal regulations, ensure their security, take the technical and organizational measures and establish the procedural rules that comply with the relevant legal provisions and other recommendations needed for the enforcement of the provision of the relevant legislation and other recommendations.

2. Legal background

The Data Controller is obliged to comply with the legal regulations related to the processing of personal data in all phases of data processing. The processing of data by the data controller is primarily governed by the provisions laid down in the following legislation:

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e) 

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”); 

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)

– az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

- Act CXIX of 1995 on the Management of Name and Address Data for the Purpose of Research and Direct Business Acquisition. Act ("DirData Act.")

3. Definitions

(2) Data subject: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

(2) personal data: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

(3) consent: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

(4) objection: a statement by the data subject objecting to the processing of his/her personal data and requesting the termination of the data processing or the deletion of the processed data

(5) data management: regardless of the procedure used, any operation or summary of operations carried out on personal data, such as collecting, recording, organizing, storing, altering, using, transmitting, disclosing, reconciling or linking, blocking, deleting and destroying the data, and prevent the further use, taking photographic, audio or video recordings and the recording of physical identifiers (e.g. fingerprints, palmprints, DNA samples, iris photo)

(6) data processing:  performing technical tasks related to data management operations, regardless of the method and means used to perform the operations and the place of application, provided that the technical task is performed on the data.

(7) data transmission: making the data available to a specific third party.

(8) disclosure: making the data available to anyone.

(9) data controller: a natural or legal person or an organization without legal personality who, alone or together with others, who or that determines the purpose of the processing of personal data and takes decisions regarding the data processing (including the means used) and carry them out or have them carried out by a data processor appointed for the task by him/her/it.

(10) data processor: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

(11) deletion of data: making the data unrecognizable in such a way that it is no longer possible to recover them.

(12) data set: all data managed in one record.

(13) third party:     a natural or legal person or an entity without legal personality who is not the data subject, the controller or the processor;

4. Legal grounds for data management

The Data Controller shall manage the data of the Data Subjects in accordance with the applicable data protection legislation, based on their consent, and 

in accordance with § 13/A of ACT CVIII of 2001 on certain issues of electronic commerce services and services related to the information society 

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése alapján kezeli.

5. Scope of the data processed; purpose and duration of the data processing

(1) This Privacy Policy covers the processing of personal data only, given that personal data may only be interpreted in relation to natural persons. Anonymous information that is collected by a data controller without the possibility of personal identification and cannot be linked to a natural person are not considered to be personal data, nor is demographic data collected without linking it to the personal data of identifiable persons, thus not relationship with a natural person can be established.

(2)  Requesting a quote, sending an online message:
On the website, it is possible to request a price offer or other information related to the services provided by the Service Provider, whereby the following personal data must be provided:
– e-mail cím
– név
– telefonszám
The purpose of data management is to provide personalized service to the Data Subject and to send a price offer to the Data Subject upon request.

Anonymous user ID (cookie)

The website uses a session cookie (small data package), which is valid until the end of the given session, so it is created for the duration of the visit, after which it is automatically deleted from the user's computer. The so-called cookies are necessary for the security of the website, for user-friendly solutions, and for a higher user experience. The use of cookies does not store personal data. Visitors can delete cookies at any time from his/her own computer/browsing device or set his/her browser to block the use of cookies, without which the website will still work, but the user acknowledges that his or her browser will not necessarily provide complete experience afterwards. The session cookie is not able to identify the Data Subject in any way; it is only necessary to identify the Data Subject's computer, it is not necessary to provide a name, e-mail address or any other personal information, as the User does not provide personal data to the Data Controller. and occurs exclusively between computers. The data subject has the option of disabling the placing of a unique identifier (cookie) on their computer by setting their browser accordingly. The Data Subject acknowledges that if he/she disable cookies, some services will not work properly.

Use of social extensions (Facebook, Instagram, Google+)
Extensions on the Portal are disabled by default. Extensions will only be enabled if you click the appropriate button. By enabling the extension, the data subject will connect to the social networking site concerned and gives his/her consent to the transfer his/her data to Facebook /Instagram/Twitter/Linked-in/Google+.
If the Data Subject is logged in to Facebook/Instagram/Twitter/Linked-in/Google+, the social network concerned may associate his/her visit with the Data Subject's social account.

If the Data subject clicks the appropriate button, his/her browser will transmit the relevant information directly to that social network and store it there.

Information on the scope and purpose of data collection, the further processing and use of your data by Facebook/Instagram/Twitter/Linked-in/Google +, and your rights and settings regarding the protection of your personal data can be found in the Privacy Statement of Facebook / Instagram / Twitter / Linked-in / Google + .

Remarketing codes
The Service Provider uses Google Adwords and facebook remarketing codes on the Portal. The remarketing code uses cookies to tag visitors to the Portal.
The cookies installed help the advertisements related to the Service Provider's products and services to be displayed on other websites of the Google Display network and on Facebook that the Visitor of the Portal visits later.
Users can disable cookies at any time and personalize their ads in the Google Ads Preferences interface.


Log files
In order to use the services, the system automatically logs the following data:
– a felhasználó számítógépének dinamikus IP-címe
– a felhasználó számítógépének beállításaitól függően a felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer típusa
– a felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitása
The use of this data is needed for technical purposes, such as the analysis and subsequent verification of the secure operation of the servers, and on the other hand, the Data Controller uses this data to compile page usage statistics and analyze user needs in order to improve the quality of services.
The above data is not suitable for the identification of the user and is not linked to other personal data by the Data Controller.

 (3) Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Érintett hozzájárulása alapján kezelhet.
This data may not be linked to the data subject's identification data and may not be passed on to third parties without his/her consent.
The Data Controller is obliged to delete this data if the purpose of data processing has ceased or the Data Subject so orders it to do so.

(4) The Data Controller shall ensure that the User is able to find out for which types of data the Data Controller uses and for what data-processing purposes, including the processing of data that cannot be directly associated with the User, at any time before and during the use of the Service.

(5)  In all cases, the legal grounds for the data processing performed by the Data Controller is the consent of the Data Subject.

(6) Duration of data management:
 Data processed based on the bdata subject's consent may be processed until the consent is modified or revoked. Upon expiration of the data processing period, the Data Controller is obliged to delete the personal data of the Data Subject.

Data Controller shall store the data related to the orders - including the audio recording made during the phone customer management - for the purpose of proof during possible legal disputes, until the general limitation period, i.e. 5 (five) years.
In order to fulfill the accounting obligations, the Data Controller shall manage the data related to invoicing for 8 (eight) years in accordance with Section § 169 of Act C of 2000, or. in accordance with Section XCII of 2003 on the Taxation Procedure, until the statutory limitation period.

Session IDs are automatically deleted when users leave the web page.
www.bacchushotel.hu does not take responsibility for the pages that have already been deleted, but have been archived by the Internet search engines. These should be removed by the operator of the search engine concerned.

(7) Előfordulhat, hogy a szolgáltatások teljes körű megvalósításához az Érintett bizonyos személyes adatait az Adatkezelő harmadik fél részére – ideiglenes jelleggel – a szükséges hozzájárulás megadása esetén – adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából –  átadja, így különösen:

– amennyiben a weboldalon keresztül online fizetésre kerül sor, az Adatkezelő a fizetéshez szükséges hitelkártya/bankkártya számát továbbítja a pénzintézeti szolgáltató felé, anélkül, hogy azt megőrizné.

– amennyiben a weboldalon megrendelt termékek esetén a kiszállításra szerződött partnervállalat számára az Adatkezelő átadja a szállítandó terméket és a szállítás teljesítéséhez szükséges adatokat (a szállítási nevet és címet). A kiszállítást végző partner az átadott szállítási adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül, aki ezeket az adatokat a szállítás teljesítésén kívül más célokra nem használhatja fel.

(8) In order to obtain independent website traffic and other web analytics data, the service provider uses the Google Anatitycs software, therefore Google Inc. acts as a data processor for this data. The Google Inc. Privacy Policy is available at https://policies.google.com/privacy .
Users of the website acknowledge that they have consented to the processing of their data by Google by using the website

 (9) Amennyiben olyan szolgáltatásokról van szó, amelynek során, személyes adatokat – így például online fizetés esetén bankkártya számot– kell a Felhasználónak online módon elküldenie a szolgáltatás igénybevételéhez, az Adatkezelő az ilyen üzenetek számára megfelelő védelmet nyújtó csatornát – SSL-alapú csatlakozást – biztosít.

(10) Amennyiben a weboldal egyes szolgáltatásait és oldalait a Szolgáltató a vele üzleti kapcsolatban álló céggel üzemelteti, a Szolgáltató üzemeltető partnere – a Szolgáltató nevében és képviseletében eljárva a Szolgáltató javára – gyűjti a személyes adatokat, amely adatkezelésre szintén a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései vonatkoznak.

(11) Amennyiben a weboldal valamely tartalompartnerével közös szolgáltatást tart fenn, a személyes adatok felhasználási joga közös, azonban a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltak – a partnerrel fennálló szerződéses kapcsolat során előírt azonos tartalmú adatkezelésre vonatkozó szabályoknak megfelelően – ekkor is irányadóak.

(12) In the case of the data processing specified in paragraphs 7 to 11, the person of the data controller or the data processor shall be clearly indicated during the provision of data or data processing.

By accessing the website and using the website, Users agrees to be bound by the provisions of this Privacy Policy.

Www.bacchushotel.hu treats all data and facts concerning users confidentially, and uses them exclusively for the development of its services, the sale of advertising space and the production of its own research and statistics. Statements made about them are published only in a form that is not suitable for the identification of individual users.

6. Scope of those having access to data, data processors

The personal data provided by the users can be accessed by the employees of the data controller.
Personal data will not be transferred by the data controller to third parties other than those indicated. This does not apply to any mandatory transfers required by law, which can only take place in exceptional cases. Before fulfilling each official data request, the data controller shall verify for each data whether the legal grounds for the data transfer actually exists.

7. Users' rights regarding the processing of their personal data

(1)  Data Subject smay request the Data Controller to

a) give information on the process of their personal data,
b) to correct mistakes in their personal data, and
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

(2)  Az Érintett kérelmére az Adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
The information is free of charge if the person requesting the information has not yet submitted a request for information to the Data Controller for the same area in the current year. In other cases, the Data Controller will establish a reimbursement, adding that the reimbursement already paid must be reimbursed if the data has been processed unlawfully or the request for information has led to a need for correction. The information can be requested at the data controller's mailing address (registered office: 13 Véndeki utca 8300 Tapolca, Hungary.) or at the email address info@bacchushotel.hu.

(3)  In order to check the lawfulness of the data transfer and to inform the data subject, the Data Controller shall keep a data transfer register containing the date of the transfer of personal data processed by him, the legal grounds and recipient of the transfer, the definition of the scope of personal data transferred and other data specified by law.

(4)  If the personal data does not correspond to reality and the personal data corresponding to reality is available to the Data Controller, the Personal Data will be corrected by the Data Controller.

(5) Personal data must be deleted if

(a) its handling is unlawful;
b) the Data Subject requests it (except for mandatory data processing);
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) the purpose of the data processing has ceased or the term for the storage of the data specified by law has expired;
(e) it has been ordered by a court or the Authority.

(6) Instead of deleting, the Data Controller shall block the personal data if the Data Subject requests so or if, based on the information available to it, it is presumed that the deletion would harm the data subject's legitimate interests. Personal data blocked in this way may only be processed for as long as the purpose of the data processing precludeing the deletion of personal data exists.

(7)  The Data Controller shall flag (mark) the personal data processed by him/her if the data subject disputes its correctness or accuracy, but the incorrectness or inaccuracy of the disputed personal data cannot be clearly established.

(8) The data subject shall be notified of the rectification, blocking, flagging and deletion, and notification shall be sent to all persons to whom the data have previously been transmitted for data processing purposes. The notification may be omitted if it does not harm the legitimate interests of the data subject with regard to the purpose of the processing.

(9) If the Data Controller does not comply with the data subject's request for rectification, blocking or deleting, it shall notify the factual and legal reasons for the refusal of the request for rectification, blocking or deleting in writing within 30 days of receipt of the request. If the request for rectification, deleting or blocking is rejected, the Data Controller shall inform the Data Subject of the possibilities of legal redress and recourse to the Authority.

 (10) Data Subjects may object to the processing of their personal data if

(a) if the processing or transfer of personal data is necessary solely for the performance of a legal obligation to the controller or for the enforcement of the legitimate interest of the controller, the recipient or a third party, except in the case of mandatory processing;
(b) where the personal data are used or transferred for the direct acquisition of business, public opinion polls or scientific research; and
c) in other cases specified by law.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha a Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja az Érintett a döntés ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

(11) Az Érintettnek jelen 5. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

8. Options for legal remedy

(1)   In the event of an Infringement, the Data Subject may seek legal remedy at:

a.) to the Office of the Data Protection Commissioner (22 Nádor u. 1051 Budapest, Hungary),
b.) to the National Data Protection and Freedom of Information Authority
Registered Office: 22/c Szilágyi Erzsébet fasor 1125 Budapest, Hungary
Mailing address: Pf. 5. 1530 Budapest, Hungary
Phone: +36 -1- 391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
c.) at the General Court with jurisdiction competent at the premanent or temporary place of residence or of the Data Subject.

The court is acting out of turn in the case. The Data Controller is obliged to prove the legality of the data processing, and the data recipient is obliged to prove the legality of the receipt of the data.
If the court grants the request, the Data Controller may be instructed to provide the information, to correct, block or delete the data, to annul the decision made by the automated data processing, to take into account the right of the data subject to object, or to It is obliged to release the data requested by the data recipient specified in § 21. of Act CXII of 2011 on Informational Self-Determination and Freedom of Information ("Privacy Act")
If the court, in the cases specified in § 21 of Act CXII of 2011 on Informational Self-Determination and Freedom of Information ("Privacy Act"), rejects the data recipient's request, the data controller is obliged to delete the personal data of the Data Subject within 3 days from the notification of the judgment.
The data controller is obliged to delete the data even if the data recipient does not apply to a court within the time limit specified in Section 21 (5) and (6) of the Privacy Act.
A bíróság elrendelheti ítéletének – a Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

 (2) The Data Controller is obliged to compensate the damage caused to others by the illegal processing of the data subject's data or the violation of the data security requirements. The Data Controller is also liable to the Data Subject for the damage caused by the data processor. The Data Controller shall be released from liability if it proves that the damage was caused by an unavoidable cause outside the scope of data processing.
The damage shall not be compensated in case it resulted from the intentional or grossly negligent conduct of the injured party.

Users may request information about the handling of their personal information. Upon request, the data controller shall provide information on the data subject's data, the purpose, legal grounds, duration of the data processing, the name and address of the data processor (registered office: 13 Véndeki utca 8300 Tapolca, Hungary) and the activities related to data processing, as well as who and for what purpose receive or have received the data. The information can be requested at the data controller's mailing address (registered office: 13 Véndeki utca 8300 Tapolca, Hungary) or at the email address info@bacchushotel.hu.

The correction and deletion of the user's personal data acan be initiated at the same contact details.

In the event of improper use of the services of the website, as well as at the request of the user, the data relating to the person concerned will be deleted. Deletions will be made within 24 hours of the next business day following the start of the deletion request.

9. Data security measures

The technological background of the hosting required for the operation of the www.bacchushotel.hu website is provided by Harmless Digital Bt. (Registered Office: 65. A ép. 3. Testvérhegyi út 1037 Budapest, Hungary, Tax ID.: 21587195-2-41).

10. Information on privacy threats

The use of the Internet is associated with various threats to privacy.
Please note that the opinion described on the website is personal data, which it is suitable to deduce the special data of the users, even their origins and political opinions. These data will be available to everyone.

We recommend that you use PET (Privacy Enhancing Technology) to protect your personal information. You can find information on this on many websites.

hu_HU